Dự án đang mở bán

Danko City

Vị trí: Phường Chùa Hang - TP Thái Nguyên

Giá: Liên hệ

Tiến độ: Phường Chùa Hang - TP Thái Nguyên

Dự án đang mở bán

Danko Avenue

Vị trí:Phường Bách Quang - Tp Sông Công

Giá: Liên hệ

Tiến độ: Phường Bách Quang - Tp Sông Công

Dự án đang mở bán

Danko City

Vị trí: Phường Chùa Hang - TP Thái Nguyên

Giá: Liên hệ

Tiến độ: Phường Chùa Hang - TP Thái Nguyên

Dự án đang mở bán

Danko Avenue

Vị trí:Phường Bách Quang - Tp Sông Công

Giá: Liên hệ

Tiến độ: Phường Bách Quang - Tp Sông Công